top of page

יעוץ ארגוני ועסקי

יעילות עסקית- ייעוץ וסיוע לעסקים במגוון תחומים תוך מתן מענה ופתרונות באבני הבניין של העסק, זאת על מנת להגביר את היעילות והרווחיות של העסק תוך בניית תשתית הרמונית ויציבה.

 

 • ניהול כספים-הבנת הדוחות הכספיים, בניית תזרים מזומנים ותכנון לטווח קצר וארוך.

 • שליטה בהוצאות

 • קביעת יעדי הכנסה - SMARTמדידים, ברי השגה, ריאליים ותחומים בזמן.

 • הכנת תקציב שנתי תוך פיקוח ובקרה רבעונית

 • ניהול זמן ותעדוף משימות- הקניית כלים מתקדמים לתכנון נכון וניהול זמן אפקטיבי

 • גיוס, מיון והערכת עובדים

יעוץ ארגוני-ניהול ופיתוח ההון האנושי

יעוץ ארגוני הוא תהליך מובנה של פיתוח ארגוני, המסייע לארגון לפעול ביעילות רבה יותר , להתמודד עם שינויים, לסייע בקונפליקטים המתעוררים בארגון וזאת תוך שיפור יכולות ניהול ההון האנושי.

יעוץ ארגוני ממוקד בהיבטים שונים של הארגון, כגון: חזון, אסטרטגיה, יעדים, תרבות ארגונית, ערכים, מבנה ארגוני ומיומנויות. תהליך הייעוץ מתחיל באבחון וקריאת המפה הארגונית ומשם בניית תוכנית הכוללת את הפעילויות הנדרשות ולוחות הזמנים.

 

 • הגדרת חזון, יעדים ואסטרטגיה ארגונית

 • ניהול והובלת תהליכי שינוי

 • הנעת עובדים- כיצד להניע את עובדיכם,

       כיצד להגביר את תחושת השייכות, לשמר  את העובדים ולהפיק מהם את המרב

 • פיתוח מנהלים ופיתוח מנהיגות

 • משוב לעובדים- עפ"י פיתוח אישי

 • ניהול קונפליקטים

bottom of page