top of page

האם אתם יודעים מהי נקודת האיזון של העסק שלכם?

מציאת נקודת האיזון של העסק הינה כלי חשוב ואפקטיבי בבואנו לתכנן את הפעילות העסקית שלנו.

זוהי הנקודה בה הכנסות העסק שוות להוצאות העסק, בנקודה זו העסק אינו מרויח ואינו מפסיד.

איך מחשבים נקודת איזון?

ראשית יש להפריד בין ההוצאות המשתנות להוצאות הקבועות.

הוצאות קבועות אלו הוצאות שאינן משתנות ביחס לשינוי בהיקף המכירות.

בעזרת נוסחה פשוטה נמצא את נקודת האיזון-

היקף המכירות בנקודת האיזון=הוצאות קבועות+הוצאות ועלויות משתנות כאחוז מהמכירות.

לאחר הצבת הנתונים בנוסחה הנ"ל נוכל למצוא את היקף המכירות הנדרש בנקודת האיזון.

להלן דוגמא להמחשה- בבעלותנו עסק שהוצאותיו הקבועות החודשיות מגיעות לסך של 12,000 ש"ח, אנו מוכרים מוצרים ברווח גולמי של 40% (זאת לאחר שהפחתנו את עלות המכירות אשר הינה משתנה בהתאם להיקף המכירות).

כדי לכסות את ההוצאות הקבועות אנו צריכים למכור ב 30,000 ש"ח לפי החישוב הבא: הרווח הגולמי בשיעור של 40% ממכירה של 30,000 ש"ח מסתכם ב 12,000 ש"ח ואלו בדיוק ההוצאות הקבועות של העסק. כלומר, נקודת האיזון של העסק היא במכירות של 30,000 ש"ח. בנקודה זו המכירות יכסו את ההוצאות הקבועות ואת ההוצאות הישירות והעסק לא ירויח ולא יפסיד.

כמובן שכדי שהעסק שלנו יהיה ריווחי עלינו להרויח יותר מ-30,000 ש"ח.

הכרת נקודת האיזון של העסק שלך הינה הכרחית וחיונית לתכנון הפעילות העסקית ולקבלת החלטות לגבי פעילות העסק וייעולו.

מאמרים נוספים
bottom of page