top of page

המנהל כחונך


"אם ידע לא מועבר, שום עושר לא נוצר" אלווין טופלר

החונכות היא כלי להעברת ידע המאפשרת להפיק מהעובדים ערך מוסף גבוה ואף תורמת להגברת המוטיבציה,

החניכה יוצרת אקלים ארגוני של למידה ושיפור מתמיד והיא חלק בלתי נפרד מעבודתו של המנהל האפקטיבי והמשתף.


החניכה מתייחסת לשני היבטים-

1 . תהליכים חיצוניים-לימוד, פיתוח ושיפור מיומניות לימוד- הנעשית ע"י צפייה במודל מקצועי ומיומן "החונך" תוך מתן משוב , פידבק.

2. תהליכים פנימיים – החונך מפתח את תהליך ההעצמה אצל החניך, הוא מעצים אותו מבפנים, מפתח אצלו את הרצון ללמוד, להתפתח, ליצור ומגביר את מושג החוללות העצמית הקיימת אצל החניך- חוללות עצמית= האמונה שיש לפרט לגבי יכולותיו לבצע את משימותיו.

לחוללות עצמית יש 4 מקורות מעולם החניכה;

 • למידה ממודל מקצועי ומהימן- אם המודל המקצועי קרוב לחניך, הוא חש הזדהות עימו ומרגיש שאם הוא, המודל, יכול אז גם החניך יכול לבצע משימות ולהצליח.

 • הישגיות בביצוע-יצירת סיטואציות למימוש המיומניות שנלמדו, סיטואציות שבהן הפוטנציאל להצליח גבוה כך החניך מצליח פעמים רבות ואמונתו לגבי יכולותיו גדלה.

 • משוב ושכנוע מילולי- לתת משוב, פידבק, חיזוקים ועידודים לחניך לאחר כל סיטואציה הדרכתית, שכנוע מילולי- להראות לחניך כי מאמינים בו.

 • לשים לב שהחניך לא במצב דיכאון או חולי אלא במצב פיזיולוגי טוב כי אחרת לא יהיה אכפת לו משום דבר-עוררות רגשית.

החונך מתייחס לארבעה מרכיבים-

מרכיבי תכנון-

 • זיהוי פרמטרים להצלחה

 • יצירת מצבים עם פוטנציאל גדול להצליח, כדי שלא יהיה קשה מידי לחניך ושיוכל לחוות הצלחה.

מרכיבי התבוננות, הפקת לקחים-

 • התבוננות בגורמים החיצוניים אצל החניך שגרמו לו להצליח במשימה.

 • התבוננות בגורמים הפנימיים של החניך כמו-הנעה פנימית/מוטיבציה.

בחניכה , החונך מהווה עבור החניך מודל מקצועי ומיומן, ע"י צפייה בו רוכש החניך מיומנויות וכישורים, החונך נותן לחניך אפשרויות לממש את הפוטנצאל, מצבים בהם הוא יכול להצליח ובכך מחזק את האמונה של החניך בעצמו, לאחר מכן ניתן משוב על פעילות החניך בסטואציה ההדרכתית כשהשלב הבא זה יישום בשטח. ע"י ביצוע מוצלח תוטמע המיומנות.

חונך טוב נותן משוב, פידבק לאחר כל פעילות החניך, מדגיש הצלחות וכשיש כשלונות מתייחס לזה כאל למידה מטעויות ודרך להשתפר, חונך טוב מסתכל לא רק על יעדים קצרי טווח אלא גם על העתיד- חזון, משמש דוגמא ומודל מקצועי מיומן לחניך, מחזק את החוללות העצמית של החניך, מאמין בו לאורך כל הדרך ומהווה עבורו מודל חיקוי והזדהות.

מה מרוויח המנהל מהחניכה?

 • זמן

 • עובדים אפקטיביים

 • עובדים בעלי מוטיבציה

 • מערכות יחסים טובות

 • מקורות כוח המבוססים על רווח הדדי

 • שיפור מתמיד

תרבות בארגון של "ידע-יצירה-העצמה" יוצרת ומאפשרת תהליך חניכה והעצמת עובדים עם דגש על למידה ושיפור מתמיד.


בתור יועצת ארגונית, אני יודעת כמה דילמות ניצבות למנהלים בתחום זה, ושמחה לדעת שתהליך נכון, לעיתים כחלק מתהליך ייעוץ ארגוני, יכול מאוד לסייע לכך.

מאמרים נוספים
bottom of page