top of page
Meeting Room Business

 חלי כהן - יועצת ארגונית 

 מומחית בפיתוח, ייעוץ ואימון מנהלים, בעלי עסקים וצוותים,  מעניקה  הכוונה באתגרי עולם העבודה החדש באמצעות שיפור התקשורת הבניאישית, התייעלות, פיתוח סגנון ניהולי אפקטיבי וניהול מתוך השפעה, גמישות ויצירתיות.

בתהליכים ממוקדים מחזקת את החוליות החלשות בארגון ומסייעת לנווט את הארגון ואנשיו לדרך של מימוש הפוטנציאל הארגוני-ניהולי והשגת מטרות.

 

ייעוץ ארגוני מותאם לעולם העבודה החדש

בעולם מהיר ודינמי בו ארגונים ועסקים רבים מתמודדים עם סביבה עסקית משתנה ומאתגרת, אני מתמקדת ב-3 תחומים מרכזיים בתהליכי הייעוץ ובהטמעת השינויים בשטח: 
bottom of page