top of page

ייעוץ ארגוני ואימון לבעלי עסקים

ייעוץ ארגוני ואימון מנהלים

ייעוץ וליווי לבעלי עסקים במגוון תחומים תוך שימת דגש על הגברת היעילות והרווחיות של העסק.

התהליך מתחיל בפגישת הכרות ואבחון בה מתקבלת תמונת מצב הכוללת חזון ומטרות שבעל העסק מעוניין להגשים בטווח הקצר והארוך וזיהוי המקור לפערים. בהתאם לפגישה זו מוצעת תוכנית פעולה ממוקדת מטרות, יעדים ותוצאות תוך חיזוק החוליות החלשות בעסק.

התהליכים מותאמים לבעל העסק, לשלב בו נמצא במחזור חיי העסק ולתמונה העתידית המיטבית- החזון וכוללים:

  • ייעוץ, ליווי ואימון למנהל/בעל עסק/מנכ"ל להגשמת מטרות.

  • מיפוי העסק/החברה- חוזקות/חולשות/אתגרים/פוטנציאל צמיחה.

  • מתן מענה לאתגרים.

  • תכנון כ"א והשמות ממוקדות.

  • הקניית מיומנויות ניהול מותאמות לעולם העבודה החדש.

  •  הקניית כלים מתקדמים לתכנון נכון, תעדוף וניהול עצמי אפקטיבי כולל סיוע בבניית תכנון חודשי/שנתי.

  • הטמעת נהלי עבודה יעילים ואפקטיביים.

  • הטמעת תהליכי משוב.

  • בניית תזרים מזומנים, הכנת תקציב שנתי תוך פיקוח ובקרה, מציאת נקודת האיזון ותכנון לטווח קצר וארוך.

  • קביעת יעדים ודרכי פעולה להגדלת הכנסות ושליטה בהוצאות. 

תהליך ייעוץ ארגוני בעסק

bottom of page