top of page

ייעוץ ארגוני ואימון מנהלים

ארגונים בתקופתנו הנוכחית מתמודדים עם סביבה דינמית, משתנה, מלווה בחוסר ודאות ואתגרים רבים, שבתוכה  עובדי הארגון צריכים לגלות יכולת הסתגלות מהירה לשינויים, לגמישות מחשבתית, ליצירתיות ולשיתוף פעולה עם ממשקי הארגון מתוך חיבור למטרותיו ויעדיו. 

בתוך העולם המאתגר הזה– יועץ ארגוני מציע מבט על, ממוקד וענייני על כל חלקי הפאזל המרכיבים את הארגון, מעניק תחושת יציבות ובטחון גם כשיש סערה,  מסייע ובעיקר נותן כלים לנווט את הארגון להגשמת מטרותיו ויעדיו. 

תהליך הייעוץ שלי מתחיל באבחון וקריאת המפה הארגונית דרך מפגשים עם המנהלים והעובדים ומשם בניית תוכנית עבודה הכוללת שלבים, פעילויות נדרשות ולוחות הזמנים.

​הגישה שלי פרקטית עם דגש על התקשורת הבינאישית בארגון ואמונה גדולה ביכולת של אנשים לשנות ולהשתנות.

  • אימון והנעת עובדים- העצמת תחושת השייכות ו"גאוות היחידה", שימור עובדים, שמירה על מוטיבציה גבוהה, מתן כלים אפקטיביים להתמודדות עם אתגרים, מינוף היכולות והחוזקות של העובדים. 

  • בנייה ופיתוח עבודת צוות.

  • בנייה והטמעת הגדרות תפקיד בתהליך משולב עם ההנהלה והעובדים.

  • משוב לעובדים- תהליכי משוב והערכה עפ"י פיתוח אישי.

  • ניהול קונפליקטים וגישור ארגוני. 

  • הטמעת תהליכי שינוי.

  • בניית נהלים ותהליכי עבודה אפקטיביים ליצירת שפה אחידה בארגון.

  • הובלה לתוצאות בשטח.

ניהול אנשים זה מקצוע. מקצוע מאתגר ומרתק שמתפתח כל הזמן בהתאם לשינויים התכופים בשוק העבודה.
בתהליך אישי, אני שמה דגש על הקניית מיומנויות ניהול רלוונטיות בעידן החדש ועל ניהול מתוך השפעה ולא מכוח הסמכות.

בנוף הנוכחי, מנהלים יעילים צריכים להיות גמישים, חדשניים ובעלי יכולת להניע ולתמוך בצוותים שלהם בסביבה המשתנה במהירות.

במפגשים 1:1 אני מאמנת, מייעצת ומעניקה כלים להגשמת מטרות ניהוליות-ארגוניות, הנעת צוותים מתוך השפעה והכלה, התמודדות עם דילמות, קבלת החלטות, תקשורת ברורה ומקדמת, העברת משובים אפקטיביים וניהול שיחות טעונות.

 

 

 

  “.𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐝𝐨 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐝𝐢𝐝, 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐠𝐞𝐭 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐠𝐨𝐭”

Albert Einstein

איך יודעים אם הארגון שלכם צריך ייעוץ ארגוני?

ממה מורכב תהליך הייעוץ?

איך ייעוץ ארגוני יכול לסייע?

ייעוץ ואימון אישי למנהלים

bottom of page