top of page

חמישה טיפים ליצירת עבודה צוותית אפקטיבית


יצירת עבודה צוותית אפקטיבית היא אחד האתגרים המרכזיים איתם מנהלים מתמודדים. מנהלים יודעים שקשה עד בלתי אפשרי ליצור ולהפעיל לבד חברה/מחלקה מנוהלת היטב, אפקטיבית ויעילה בטווח הקצר והארוך והם מייחסים חשיבות גדולה, משאבים וזמן לבניית צוות מנצח שבו השלם גדול מסך חלקיו תוך בניית תהליכי עבודה אפקטיביים.

חמישה טיפים ליצירת עבודה צוותית אפקטיבית-

  • תקשורת פתוחה ורציפה-

הדבר הכי חשוב להתנהלות וניהול אפקטיבי של צוות היא תקשורת פתוחה, רציפה שנותנת לגיטימציה לקיום דיאלוג פורה ברמה היומיומית. לא רק כאשר יש מידע חדש/בעיה/אתגר וכו' אלא כחלק בלתי נפרד מההתנהלות היומיומית. שמור על קשר רציף ושוחח באופן אישי עם חברי הצוות, באופן פורמלי ובלתי פורמלי.

  • ניהול ותעדוף משימות –

ודא שחברי הצוות מודעים למשימות ולחשיבותן, צור תעדוף משימות כדי למנוע מצבי עמימות ואי ודאות. בנוסף, חשוב שתראה לחברי הצוות את התמונה הכוללת ותחבר אותם לרציונל מאחורי המשימות .

מעבר לתעדוף, חשוב לבצע מעקב ולבדוק התקדמות וביצוע, כיום יש אמצעים רבים לניהול משימות של צוות. דוגמא לכלי מצויין שאני משתמשת בו לניהול רוחבי של משימות ומעקב – Asana

  • פיתוח מיומנויות חברי הצוות ע"י חניכה-

החונכות היא כלי להעברת ידע שתאפשר לך להפיק מחברי הצוות ערך מוסף גבוה ואף תתרום להגברת המוטיבציה, דאג לחנוך את חברי הצוות וליצור אקלים ארגוני של למידה ושיפור מתמיד.

החניכה מתייחסת לשני היבטים-

תהליכים חיצוניים-לימוד, פיתוח ושיפור מיומניות לימוד- הנעשית ע"י צפייה במודל מקצועי ומיומן "החונך" תוך מתן משוב , פידבק.

תהליכים פנימיים – החונך מפתח את תהליך ההעצמה אצל החניך, הוא מעצים אותו מבפנים, מפתח אצלו את הרצון ללמוד, להתפתח, ליצור ומגביר את מושג החוללות העצמית (האמונה שיש לפרט לגבי יכולותיו לבצע את משימותיו) הקיימת אצל החניך.

  • יצירת מוטיבציה ע"י תגמולים חיצוניים ופנימיים-

הנעה היא הדבר שגורם לאנשים לפעול או להתנהג בדרך בה הם פועלים או מתנהגים, זהה מה מניע את חברי הצוות שלך ומה מעכב , דאג ליצור מערכת תגמולים תומכת שמורכבת הן מתגמולים חיצוניים (תמריצים כספיים) והן מתגמולים פנימיים כדוגמת- הערכה, אפשרויות למידה, חיבור למשימה ויצירת גאוות יחידה.

ולסיום, הכי חשוב שתפעלו ביושרה, כאשר פיכם, לבכם ומעשיכם שווים, באנגלית קיים הביטוי Walk the talk

שמשמעותו לעשות את כל אותם דברים שאתם מדברים עליהם, להיות מודל לחיקוי ודוגמא אישית ,לחיות את האני האותנטי שלכם עם סנכרון מלא בין המילים למעשים שלכם. זה חשוב לכל תחומי החיים אך בניהול צוות, לדעתי, יש לזה חשיבות גדולה אף יותר.

מאמרים נוספים
bottom of page